TV& VIDEO

đường thủy nội địa

Phát hiện chướng ngại vật nghi là bom trên luồng sông Hồng

Phát hiện chướng ngại vật nghi là bom trên luồng sông Hồng

VTV.vn - Cục đường thủy Nội địa đã phát hiện 1 chướng ngại vật nghi là bom trên luồng đường thủy của sông Hồng đoạn qua Hà Nội.