TV& VIDEO

đường thủy nội địa

Đà Nẵng công bố 3 tuyến đường thủy nội địa

Đà Nẵng công bố 3 tuyến đường thủy nội địa

VTV.vn - Người dân thành phố Đà Nẵng sắp có thêm loại hình vận tải mới. Đó là 3 tuyến vận tải khách bằng tàu trên sông Hàn, vừa được UBND thành phố công bố.