TV& VIDEO

đường trường sa

Đà Nẵng cắt giảm gần 3.000 tổ dân phố

Đà Nẵng cắt giảm gần 3.000 tổ dân phố

VTV.vn - Đà Nẵng sẽ sáp nhập, cắt giảm gần 3.000 tổ dân phố so với trước đây.