TV& VIDEO

đường Trường Sơn Đông

Đổi thay nơi căn cứ cách mạng Kbang, tỉnh Gia Lai

Đổi thay nơi căn cứ cách mạng Kbang, tỉnh Gia Lai

VTV.vn - Xã Sơn Lang, huyện Kbang từng là căn cứ địa cách mạng của tỉnh Gia Lai trong hai cuộc kháng chiến.