TV& VIDEO

Dương Văn Hiền

Trọng tài quốc gia trước thềm V-League 2018: Chuẩn bị thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ

Trọng tài quốc gia trước thềm V-League 2018: Chuẩn bị thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ

Đội ngũ trọng tài chuyên nghiệp quốc gia cũng đã tích cực bước vào công tác chuẩn bị với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp vào thành công chung của V-League 2018.