TV& VIDEO

Dương Văn Thái

Điền kinh Việt Nam tiếp tục đón mưa Vàng trong ngày 24/8

Điền kinh Việt Nam tiếp tục đón mưa Vàng trong ngày 24/8

VTV.vn - Nguyễn Thị Oanh, Dương Văn Thái, Nguyễn Thị Huyền, Dương Thị Việt Anh và Bùi Văn Đông đã mang lại vinh quang cho điền kinh Việt Nam trong ngày 24/8 tại SEA Games 29.