đường vành đai 2

Bộ GTVT tháo gỡ ùn tắc Cảng Cát Lái

Bộ GTVT tháo gỡ ùn tắc Cảng Cát Lái

VTV.vn - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn sẽ tiếp tục hỗ trợ 80 tỷ đồng không hoàn lại và rót hơn 240 tỷ đồng không tính lãi để làm đường kết nối Cảng Cát Lái với đường vành đai 2.