TV& VIDEO

đường ven sông

Điều chỉnh quy hoạch Khu trung tâm để làm đường ven sông Sài Gòn

Điều chỉnh quy hoạch Khu trung tâm để làm đường ven sông Sài Gòn

VTV.vn - Do một số khu vực thuộc dự án đường ven sông Sài Gòn bị vướng quy hoạch khu trung tâm hiện hữu (930 ha), UBND TP.HCM cho phép điều chỉnh cục bộ đồ án.