TV& VIDEO

ếch

Bánh pizza thịt trăn Việt Nam giá gần một triệu đồng

Bánh pizza thịt trăn Việt Nam giá gần một triệu đồng

Trăn đông lạnh được chủ một nhà hàng tại Mỹ nhập từ Việt Nam sang. Sau khi chế biến thành bánh pizza, mỗi chiếc được bán với giá 45 USD.