TV& VIDEO

Eddie Redmayne

Eddie Redmayne tưởng nhớ Stephen Hawking

Eddie Redmayne tưởng nhớ Stephen Hawking

VTV.vn - Nam diễn viên Eddie Redmayne đã dành những lời tôn vinh cho Stephen Hawking sau khi thông tin về sự ra đi của ông được thông báo trên các phương tiện truyền thông.