TV& VIDEO

em trai

Quản lý Choi Jin Sil phát hiện tự tử tại khách sạn

Quản lý Choi Jin Sil phát hiện tự tử tại khách sạn

Một lần nữa, làng giải trí Hàn phải đón nhận thêm tin buồn, khi quản lý cũ của Choi Jin Sil tìm đến cái chết.