TV& VIDEO

Estonia

Estonia áp dụng thẻ công dân điện tử cho người nước ngoài

Estonia áp dụng thẻ công dân điện tử cho người nước ngoài

Estonia – một trong những quốc gia nhỏ nhất của châu Âu đã trở thành nơi đầu tiên trên thế giới cung cấp thẻ công dân điện tử cho người nước ngoài.