TV& VIDEO

EVFTA

EVFTA bỏ cơ chế kiểm tra nhu cầu kinh tế tại Việt Nam vào 2023

EVFTA bỏ cơ chế kiểm tra nhu cầu kinh tế tại Việt Nam vào 2023

VTV.vn - Theo chuyên gia, việc cam kết không áp dụng cơ chế kiểm tra nhu cầu kinh tế với các nhà bán lẻ thuộc Liên minh châu Âu sẽ giúp họ đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam.