Eximbank

Eximbank phải đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền

Eximbank phải đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền

VTV.vn - Ông Nguyễn Hoàng Minh, PGĐ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, đã yêu cầu Eximbank đảm bảo quyền lợi chính đáng của người gửi tiền tại nhà băng này.