TV& VIDEO

FDI

Hà Nội thu hút 3,11 tỷ USD vốn FDI

Hà Nội thu hút 3,11 tỷ USD vốn FDI

VTV.vn - Gần đây, Hà Nội đã thu hút đầu tư đạt 3,11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng gần 3 lần so với năm 2015.