TV& VIDEO

FDI

Doanh nhân và Hội nhập: Nhìn lại 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài

Doanh nhân và Hội nhập: Nhìn lại 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài

VTV.vn - 30 năm qua, kể từ khi ban hành Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987, Việt Nam đã đi được một chặng dài trên con đường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.