TV& VIDEO

FDI

FDI trên toàn cầu bất ngờ giảm mạnh trong năm 2017

FDI trên toàn cầu bất ngờ giảm mạnh trong năm 2017

VTV.vn - Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên quy mô toàn cầu bất ngờ giảm mạnh trong năm 2017.