TV& VIDEO

Festival hoa Đà Lạt

Festival hoa Đà Lạt sẽ khai mạc vào cuối tháng 12

Festival hoa Đà Lạt sẽ khai mạc vào cuối tháng 12

VTV.vn - Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - năm 2017 sẽ được khai mạc vào ngày 23/12 năm nay.