TV& VIDEO

festival

“Con đường thuyền thúng” khởi động cho mùa Festival Quảng Nam

“Con đường thuyền thúng” khởi động cho mùa Festival Quảng Nam

VTV.vn - “Con đường thuyền thúng” nơi làng biển đã chính thức khởi động cho mùa Festival Quảng Nam lần thứ 6/2017.