TV& VIDEO

Financial Times

Google tấn công vào lĩnh vực bảo mật cho nhà thông minh

Google tấn công vào lĩnh vực bảo mật cho nhà thông minh

Google đang có kế hoạch mua lại Dropcam – một startup chuyên sản xuất camera dùng để theo dõi ngôi nhà từ xa dành cho các hộ gia đình.