TV& VIDEO

Formosa tại Hà Tĩnh

Hôm nay (15/7), kết luận về bùn thải của Formosa tại Hà Tĩnh

Hôm nay (15/7), kết luận về bùn thải của Formosa tại Hà Tĩnh

VTV.vn - Dự kiến sớm nhất ngày hôm nay (15/7), sẽ có kết luận bùn thải của công ty này đổ ra môi trường là rác thải thông thường hay rác thải nguy hại.