francois hollande

Tổng thống Pháp công du châu Á

Tổng thống Pháp công du châu Á

VTV.vn - Chuyến công du châu Á của Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ tập trung vào các vấn đề kinh tế và quốc phòng.