Fukushima

Nhật Bản: Sức sống trở lại Fukushima 7 năm sau thảm họa kép

Nhật Bản: Sức sống trở lại Fukushima 7 năm sau thảm họa kép

VTV.vn - Với những cố gắng không mệt mỏi suốt những năm qua, hình ảnh một Fukushima hoang vắng đang nhường chỗ cho một Fukushima mới đang hồi sinh mạnh mẽ.