g-dragon bị cưỡng hôn

Giao diện thử nghiệm VTVLive