TV& VIDEO

G20 tại Trung Quốc

Hội nghị Bộ trưởng tài chính và Thống đốc ngân hàng các nước G20 tại Trung Quốc

Hội nghị Bộ trưởng tài chính và Thống đốc ngân hàng các nước G20 tại Trung Quốc

VTV.vn - Sáng nay, 23/7, tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị G20 Bộ trưởng tài chính và Thống đốc Ngân hàng.