G7

G7 và các "đại gia" công nghệ hợp tác chống khủng bố

G7 và các "đại gia" công nghệ hợp tác chống khủng bố

VTV.vn - Các quốc gia thành viên Nhóm 7 nước Công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và các "đại gia" công nghệ đã hợp tác chống khủng bố.