TV& VIDEO

Game of Thrones

Xem Trò chơi vương quyền liền 71 tiếng, được ăn pizza một năm miễn phí

Xem Trò chơi vương quyền liền 71 tiếng, được ăn pizza một năm miễn phí

VTV.vn - Những người hâm một series phim Trò chơi vương quyền vừa tham gia vào một sự kiện trình chiếu bộ phim ăn khách này kéo dài trong suốt 4 ngày tại rạp chiếu phim London.