game Pokémon GO

Pokémon GO cập nhật tính năng hiển thị vị trí đã bắt Pokémon

Pokémon GO cập nhật tính năng hiển thị vị trí đã bắt Pokémon

VTV.vn - Phiên bản cập nhật sắp tới của Pokémon GO sẽ mang tới tính năng hiển thị địa điểm nơi các Pokémon đã được thu phục đi kèm những hỗ trợ trên phụ kiện Pokémon GO Plus.