TV& VIDEO

gạo xuất khẩu

Tháng 1, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 3 tỷ USD

Tháng 1, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 3 tỷ USD

VTV.vn - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 1 năm 2018 ước đạt 3,09 tỷ USD, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2017.