TV& VIDEO

gạo xuất khẩu

Nâng sản lượng gạo xuất khẩu hơn 5,7 triệu tấn

Nâng sản lượng gạo xuất khẩu hơn 5,7 triệu tấn

VTV.vn - Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết sẽ tăng sản lượng gạo xuất khẩu trong năm 2017 lên hơn 5,7 triệu tấn.