TV& VIDEO

gây rối

Đề xuất thú vị nhằm giảm tình trạng CĐV gây rối tại World Cup 2018

Đề xuất thú vị nhằm giảm tình trạng CĐV gây rối tại World Cup 2018

VTV.vn - World Cup 2018 chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa sẽ khai mạc và công tác an ninh vẫn là 1 vấn đề mà BTC nước chủ nhà chưa thể yên tâm.