gây ung thư

Kiểm tra chất gây ung thư trong bột ớt khô

Kiểm tra chất gây ung thư trong bột ớt khô

VTV.vn - 100% mẫu ớt bột khô có nhiễm chất Aflatoxin, chất có khả năng gây ung thư. Đây là kết quả vừa được Viện Pasteur TP.HCM công bố.