GDP Việt Nam

Dự báo GDP Việt Nam năm 2018 đạt 6,83%

Dự báo GDP Việt Nam năm 2018 đạt 6,83%

VTV.vn - Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam đã đưa ra dự báo tăng trưởng cho kinh tế Việt Nam năm 2018 là 6,83%, cao hơn mục tiêu tăng trưởng Quốc hội đặt ra.