TV& VIDEO

General Electric

General Electric bị điều tra do thua lỗ nghiêm trọng

General Electric bị điều tra do thua lỗ nghiêm trọng

VTV.vn - Ủy ban Chứng khoán và Ngoại hối Mỹ SEC vừa chính thức mở cuộc điều tra với General Electric do những vấn đề xung quanh khoản lỗ kỷ lục của tập đoàn này.