TV& VIDEO

General Electric

Apple đang "ém" 181 tỷ USD bên ngoài nước Mỹ

Apple đang "ém" 181 tỷ USD bên ngoài nước Mỹ

VTV.vn - Tổ chức phi chính phủ Oxfam tại Mỹ đã đưa ra báo cáo, 50 tập đoàn hàng đầu nước này đang cất giữ 1.400 tỷ USD tiền mặt ở nước ngoài với mục đích trốn thuế.