TV& VIDEO

giả con dấu

Bình Thuận: Làm rõ việc sử dụng 2 con dấu của TP Phan Thiết

Bình Thuận: Làm rõ việc sử dụng 2 con dấu của TP Phan Thiết

VTV.vn - UBND tỉnh Bình Thuận vừa thành lập Đoàn kiểm tra việc sử dụng con dấu của UBND thành phố Phan Thiết.