TV& VIDEO

gia công xuất khẩu

90% sản phẩm da giày Việt Nam là hàng gia công xuất khẩu

90% sản phẩm da giày Việt Nam là hàng gia công xuất khẩu

Việt Nam đứng thứ tư thế giới về xuất khẩu da giày, thế nhưng, 90% sản phẩm của da giày Việt Nam là hàng gia công xuất khẩu.