TV& VIDEO

gia đình có công với Cách mạng

Người có công với Cách mạng bị lừa làm bằng ghi danh với giá cắt cổ

Người có công với Cách mạng bị lừa làm bằng ghi danh với giá cắt cổ

VTV.vn - Nhiều gia đình có công với Cách mạng thuộc 47 xã, 5 huyện tại tỉnh Long An rất bức xúc vì bị lừa làm bằng ghi danh giá cao.