TV& VIDEO

giả mạo chữ ký

Xuất hiện văn bản giả mạo chữ ký Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xuất hiện văn bản giả mạo chữ ký Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

VTV.vn - Mới đây đã xuất hiện các văn bản giả mạo chữ ký của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng dấu Quốc huy.