TV& VIDEO

giá nhân công

Nhân công Việt Nam có thực sự rẻ?

Nhân công Việt Nam có thực sự rẻ?

Một trong những ưu thế quan trọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đó chính là nguồn nhân công giá rẻ hơn so với các nước trong khu vực.