TV& VIDEO

giá tham chiếu

Khai trương phiên chứng khoán đầu tiên năm 2017

Khai trương phiên chứng khoán đầu tiên năm 2017

VTV.vn - Sáng 3/1, lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên trong năm 2017 đã diễn ra.