TV& VIDEO

giá tham chiếu

Công ty cổ phần Vincom Retail lên sàn

Công ty cổ phần Vincom Retail lên sàn

VTV.vn - Ngày 6/11, hơn 1,9 tỷ cổ phiếu VRE của Công ty cổ phần Vincom Retail chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.