TV& VIDEO

giá thành sản xuất

Không bán nổi 1kg, ngành mía đường chậm thay đổi để thích ứng

Không bán nổi 1kg, ngành mía đường chậm thay đổi để thích ứng

VTV.vn - Theo VSSA, tính từ 10/10 đến nay, hàng loạt nhà máy đường trong nước không hề bán được kg nào. Câu chuyện này là hệ quả tất yếu của một quá trình chậm hội nhập.