TV& VIDEO

giá tôm hùm

Quy hoạch vùng nuôi: Hướng tới sự bền vững nghề nuôi tôm hùm

Quy hoạch vùng nuôi: Hướng tới sự bền vững nghề nuôi tôm hùm

VTV.vn - Quy hoạch lại vùng nuôi được xem là giải pháp khả thi nhất cho mục tiêu hướng tới sự bền vững nghề nuôi tôm hùm tại nhiều khu vực Phú Yên, Khánh Hòa...