TV& VIDEO

giá trị cổ phiếu

Cổ phiếu tăng gần 400% khi đổi tên có liên quan tới “blockchain”

Cổ phiếu tăng gần 400% khi đổi tên có liên quan tới “blockchain”

VTV.vn - Nhờ quyết định đổi tên công ty thành "On-line Blockchain Plc", cổ phiếu của công ty On-line Plc tăng gần 400%.