TV& VIDEO

giá trị di sản

Tôn vinh giá trị di sản lịch sử và văn hóa thời Trần

Tôn vinh giá trị di sản lịch sử và văn hóa thời Trần

VTV.vn - Liên hiệp các hội UNESCO thế giới đã trao tặng Bằng tôn vinh giá trị di sản lịch sử và văn hóa thời Trần thế kỷ thứ XIII.