giá trị gia tăng

Đề xuất bổ sung một số đối tượng không chịu thuế GTGT

Đề xuất bổ sung một số đối tượng không chịu thuế GTGT

VTV.vn - Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.