TV& VIDEO

giá trị văn hóa truyền thống

Đã đến lúc thời trang Việt cần được khẳng định trên sàn diễn quốc tế

Đã đến lúc thời trang Việt cần được khẳng định trên sàn diễn quốc tế

VTV.vn - "Đã đến lúc thời trang Việt cần được khẳng định trên sàn diễn quốc tế, văn hóa truyền thống của người Việt cần được biết đến rộng rãi hơn trên toàn thế giới".