TV& VIDEO

giá trị văn hóa truyền thống

Triễn lãm “Chó trong đời sống người Việt”

Triễn lãm “Chó trong đời sống người Việt”

VTV.vn - Triển lãm “Chó trong đời sống người Việt” với những bức tranh về chó và chó đá đã được tổ chức tại Hà Nội.