giá USD

Đầu tuần, tỷ giá USD đứng yên

Đầu tuần, tỷ giá USD đứng yên

VTV.vn - Ngày đầu tuần, giá USD tại các ngân hàng thương mại đứng yên so với cuối tuần trước.