TV& VIDEO

giá xây dựng

Độc đáo mô hình nhà ở giá rẻ bằng container tại Indonesia

Độc đáo mô hình nhà ở giá rẻ bằng container tại Indonesia

 Mô hình nhà ở, văn phòng làm từ các container xây dựng cũ là một trong những một giải pháp hữu hiệu cho vấn đề giá nhà đất và giá xây dựng đắt đỏ ở Indonesia.