TV& VIDEO

giác hơi

Phức tạp nạn mại dâm nam ở TP.HCM

Phức tạp nạn mại dâm nam ở TP.HCM

 Sự gia tăng và phức tạp của các loại hình mại dâm trên địa bàn TP.HCM đang làm cho công tác quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng ngày càng khó khăn.