TV& VIDEO

giải báo chí

Sản xuất truyền hình nỗ lực thay đổi trong thời đại số

Sản xuất truyền hình nỗ lực thay đổi trong thời đại số

VTV.vn - Trong thời đại số, công nghệ đã và đang thay đổi nhanh chóng đặt ra những thách thức lớn cho sản xuất truyền hình truyền thống.