giai cấp công nhân

Tư tưởng vĩ đại của C. Mác với Cách mạng Việt Nam

Tư tưởng vĩ đại của C. Mác với Cách mạng Việt Nam

VTV.vn - VTV trân trọng giới thiệu bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về tư tưởng của Karl Marx với cách mạng Việt Nam.