TV& VIDEO

giai điệu tự hào 2016

Giai điệu tự hào tháng 6: Lần theo những trang hồi ký lịch sử

Giai điệu tự hào tháng 6: Lần theo những trang hồi ký lịch sử

VTV.vn - Giai điệu tự hào tháng 6 sẽ kể câu chuyện âm nhạc đầy cảm xúc về những trang nhật kí, hồi kí và những bức thư của các nhạc sĩ.