TV& VIDEO

giai đoạn cuối

Thông tin khách hàng của chuỗi bán lẻ Albertson bị đánh cắp

Thông tin khách hàng của chuỗi bán lẻ Albertson bị đánh cắp

Chuỗi bán lẻ Albertsons (Mỹ) đã xác nhận thông tin thẻ tín dụng của hàng triệu khách hàng của hãng có khả năng đã bị tin tặc đánh cắp.