giai đoạn sớm

Tìm ra cách phát hiện Alzheimer trước 15 năm

Tìm ra cách phát hiện Alzheimer trước 15 năm

VTV.vn - Nhóm nghiên cứu ở Trung tâm nghiên cứu quốc gia về lão khoa Nhật Bản cho biết có thể dùng chỉ dấu sinh học (biomarker) để phát hiện Alzheimer từ rất sớm.